Djurskyddslagen

Saker att tänka på som djurägare / djurskyddslagen

Våra krav på din skötsel av katten är inte bara ställda från oss utan finns även i Djurskyddslagen, det viktigaste kan du läsa på om hos Jordbruksverket

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/skotselochtillsyn/saskoterdudinkatt.4.207049b811dd8a513dc80001987.html

eller lite mer lättsamt

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/djur-och-veterinarfragor/trycksaker-9/hund-och-katt-2/djurskyddsbestammelser-2/djurskyddsbestammelser-katt.html

Fördjupning (utdrag ur lagtext)

http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b080001024/1242046873606/2008-005.pdf

Viktigaste Punkterna att Tänka På

  • Katten skall ha värme, fri tillgång till vatten och mat flera gånger om dagen. Maten skall vara balanserad, varierad och lämplig för katt (högt köttinnehåll).
  • Katten skall ha social kontakt med människor dagligen, närvaro av artfränder minskar men ersätter inte behovet av mänsklig kontakt. Ett riktmärke är 2 timmars sällskap per dygn.
  • Om har en balkong högre än 5m upp som katten kan gå ut på så måste denna vara innätad/skyddad så att katten ej kan trilla.
  • Katter tycker om trånga, mörka, mjuka och varma ställen. Se upp med hushållsmaskiner som tvättmaskin, tumlare och diskmaskin eller liknande då katten kan gömma sig där och lätt komma till skada/avlida om man inte är uppmärksam. Detta är då ett djurskyddsbrott!
  • Katter får inte lämnas i löplina/koppel utan uppsikt.
  • Du får ha max 9 katter utan tillstånd. Det finns också krav på min-yta per katt och liggplatser.
  • Katter får inte hållas i bur mer än enstaka timmar, se lagen för vad som gäller i olika scenarier.
  • Katten måste ha tillgång till ”miljöberikning” (leksaker, klätterställningar etc), kunna klättra och vistas högt upp (minst 1,90m) samt ha mjuk liggplats där den kan ligga på ett naturligt sätt.
  • Katten måste hållas tillfredsställande ren och tas till veterinär vid tecken på ohälsa/skada.