Vår Policy – Det Här Gör Vi

Vi sysslar i huvudsak med hittekatter, alltså övergivna katter (”sommarkatter”) och deras avkommor. Vi tar inte emot katter för inackordering eller omplacering annat än i synnerligen ömmande fall och i mån av plats. Plats för annat än hittekatter finns nästan aldrig under högsäsong mars-oktober. Hör av dig och beskriv ditt ärende men räkna med att vi har fullt då.

Har du upphittade kattungar eller ungar som mamman inte kan ta hand om så finns chansen att vi har en mamma med ungar som kan hjälpa, kontakta oss direkt!

Det finns flera paraplyorganisationer för katthem och djurskydd i Sverige bl.a. Djurskyddet, Djurrättsaliansen och Svekatt. Man har lite olika filosofier och policies och där det skiljer brukar vara hanteringen av skygga katter, TNR-kolonier och hur man ser på avlivning. Vår filosofi rimmar bäst ihop med Svekatts och sammanfattas kort i några punkter.

  • No kill. Konceptet no kill omfattar många punkter men själva kärnan är respekten för kattens rätt att leva ett fullgott liv. Vi avlivar bara när det är för kattens bästa i samrådan med veterinär. Vi tar aldrig bort katter som inte tappat gnistan och som har goda utsikter till räddning och ett fortsatt bra liv. Om vi kan undvika det så aborterar vi heller inte avsiktligt dräktiga honor om inte medicinskt befogat.
  • Vi är för TNR, Trap Neuter Release (eller Return) som går ut på att helt skygga/förvildade katter hålls i kolonier med daglig tillsyn och matning. De fångas in, kastreras, läker i ett hem någonstans och släpps ut igen. Detta är vetenskapligt bevisat den bästa metod som finns för att minska beståndet med hemlösa katter. Tyvärr är det mycket kontroversiellt i Sverige och motarbetas av i princip samtliga Länsstyrelser. Vi propagerar för TNR men är driver p.g.a. det i dagsläget ingen koloni även om vi skulle vilja.
  • Vi jobbar för att minska antalet hemlösa katter i Sverige och för att höja huskattens status och för att sprida information som motverkar de för katterna negativa myter som lever i samhället idag.
  • Vi är för regelmässig kastration då det minskar antalet oönskade katter och ger katten en bättre livskvalitet. Vi säljer inga vuxna katter okastrerade och ungar förbinder sig ägaren via köpeavtalet att kastrera senast vid 7 månaders ålder.
  • Vi är för märkning, gärna dubbelmärkning av katter och anser att det borde lagstiftas som obligatoriskt. Inga katter lämnar oss utan minst en typ av märkning.
  • Vi vill främja ett ansvarsfullt djurägande och vi bedömer alla spekulanter utefter deras förutsättningar att ta hand om katten över lång tid samt bevekelsegrunden för att skaffa katten. Vi tillämpar obligatorisk hemkontroll (se F.A.Q’n). Vi säljer inga leksaker utan familjemedlemmar!