Kastration

Om Kastration

Kastration är något mycket positivt för både katt och ägare av många skäl

  • Katten blir lugnare och mer tillgiven/hemkär.
  • Kattens livslängd ökar mycket påtagligt, i vissa fall upp till en fördubbling,
  • Inga perioder av löp som kan vara mycket påfrestande inte bara för katthonan.
  • Inget ”skvättande”, revirmarkering, inomhus från hanarna.
  • Färre skador från slagsmål i revirstrider eller vid uppvaktning/betäckande av en löpande hona.
  • Risken för oönskade beteenden minskar avsevärt.
  • Minskad urindoft.
  • Tidig kastration är att rekommendera då en del beteenden annars kan ”sätta sig” och inte fullt ut försvinna efter kastrationen.
  • Och inte minst… Inga oplanerade kattungar! Vare sig för dig eller grannen. Kastration är bra för ALLA! Även om din hane såklart inte kommer hem med ungar så gör någon annans (eller en hemlös) hona kanske det med hans hjälp. Det är ett kollektivt och solidariskt ansvar att minska antalet oplanerade kullar.

10001284_10151962543062377_911520839_n

Vi stödjer helhjärtat kampanjen från Svekatt och Göteborgs Katthjälp!

Vår Policy

Förutom ovanstående argument för kastration i största allmänhet så  har katter som kommer till oss en oklar bakgrund som gör att är de inte lämpliga att avla på. Därför kastrerar vi vuxna katter före leverans och du som köpare förbinder dig att kastrera en unge när det är lämpligt m.h.t. könsmognad, vanligen runt 6-7 månaders ålder.

När Kastrerar Man?

Det är en gammal ihärdig myt att en katthona måste ha löpt en gång eller fått en kull ungar för att kastreras. SVF:s senaste råd till veterinärer är idag (2015) att inte kastrera före 4 månaders ålder.  Flera vetenskapliga studier har presenterats där inga negativa effekter av en kastration före 6 månader kunnat påvisas. Kattungar kastreras regelmässigt vid 12v ålder i många andra länder, t.ex U.S.A. Det finns inga lagar som reglerar detta och SVF:s råd lämnar också öppet för individuella bedömningar och att kastrera även före 4 månaders ålder, t.ex. för katthemskatter.

Tidig kastration är också att rekommendera då en del beteenden annars kan ”sätta sig” och inte fullt ut försvinna efter kastrationen.

Har du en hane och en hona som är fertila eller är på väg att bli det så går de flesta veterinärer med på kastration vid första lilla tecken på könsmognad även om katten inte är 6 månader fyllda. Det går mycket fort när det väl händer och din 6 månader gamla hona är inte redo att få ungar med stora risker för henne, ungarna och dig som ägare.

Alternativ

Vi förordar full kastration framför P-piller. P-piller bara tar bort löpbeteendet och ökar markant risken för allvarliga sjukdomar och kan vara svåra att ge och vara säker på att katten svalt, eller att utekatten är inne när det ska ges. P-piller är inte heller en långtidslösning och tar bara bort beteendet/driften, hon kan fortfarande bli dräktig om en hane betäcker henne ändå baserat på hormoner/lukt etc.

Läs mer om kastration hos Agria http://www.agria.se/katt/artikel/kastrera-katten–varfor-det

Skillnad på Kastration och Sterilisering?

Vid en kastration opereras äggstockar och livmoder bort. Katten blir steril, löper inte och kan inte bli dräktig. Den förlorar också sin könsdrift.

Vid en sterilisering skärs äggledarna av. Katten har då kvar sin könsdrift, kan fortfarande löpa och para sig men är steril.

Sterilisering är i dagsläget att betrakta som en föråldrad metod och kastration är det som rekommenderas och utförs av välmeriterade veterinärer.

Och…

…dessutom så finns det redan mer än 100 000 hemlösa oönskade katter i Sverige och vi tycker det är bättre att dessa får hem än att ännu fler kattungar kommer till världen bara för att det är sött. Vill man ha kattungar för att det är sött eller roligt så kan man få ställa upp som jourhem för en av våra behövande dräktiga honor.

Unspayed Cat-SE