Fadderskap

Vi erbjuder ett par olika typer av fadderskap. Ett fadderskap innebär att du förbinder dig att över en tidsperiod ge en månatlig peng till ett visst syfte eller en viss (katt)individ hos oss. Du får självklart komma och träffa ”din” katt så ofta du vill.

Försäkringsfadder

Med det stora antal katter vi oftast har hos oss så har vi inte råd att försäkra alla. En ”helförsäkring” av en katt kostar c:a 100:-/månad. Försäkringen är knuten till en individ så du kan själv välja vilken katt du vill försäkra. Oftast är detta alternativ väl passande för våra jourhem som har katter över längre tid. Att katterna har försäkring är en enorm förbättring av tryggheten både för oss och den!

Logifadder

Du sponsrar en viss katt eller bara en generell ”plats” i katthemmet. För 300:-/månad så garanterar ditt bidrag att vi kan ha täckning för mat och sand för katten under en månads tid.

Kontakta oss om du är intresserad så berättar vi mer om hur vi går till väga rent praktiskt!