Sand

Det finns en mängd olika tillverkare av kattsand och oftast som med så mycket annat så går priset hand-i-hand med kvaliteten. Den sand som de flesta är ense om är en av de allra bästa om inte den bästa på marknaden är Everclean.

De egenskaper man vill tänka på när man väljer sand är i huvudsak:

  • Luktminimering – en bra sand tar hand om lukten snabbt och behöver inte ens vara parfymerad för att klara av det.
  • Klumpbildning – en bra sand ”klumpar” bra, alltså håller samman urinen och avföringen i klumpar som är lätta att gräva ut lådan utan att de går sönder.
  • Damm – en egenskap som kan vara värd att tänka på är också hur mycket den dammar när du hanterar den.

Bäst på alla dessa egenskaper är då t.ex. Everclean. Vi får inget för att att säga detta från Everclean, vi har inte ens rabatt på deras sortiment och vi använder också en helt annan, billigare, men likvärdig sand i vårt katthem. Den sanden kan du läsa mer om och köpa från oss, se under ”Shop”. Det vi säger bygger på egna och andras erfarenheter.

Det finns också ett antal alternativ till just sand om din katt inte tycker om det eller visar andra tecken på att inte vilja gå på lådan.

Tänk på att en låda skall innehålla så mycket sand att katten kan gräva och att det när katten grävt klart inte ligger något i kontakt med botten på lådan (hygien- och rengöringsskäl). Det bör därför alltid vara 5-10cm djupt med sand. För att fylla en ny låda så går det typiskt åt c:a 10kg (en påse).