Vårt Tillstånd

4/12 2013 beviljades vårt tillstånd att driva katthem. Katthem är tillståndspliktiga om man överskrider vissa gränser såsom att ha fler än 9 katter samtidigt eller föda upp 3 eller fler kullar på ett år. Tillståndskravet återfinns i Djurskyddslagens §16 och kraven som skall vara uppfyllda återfinns i Jordbruksverkets Djurskyddsföreskrifter (SJVFS 2008:5).

tillstånd

 

Ett §16-tillstånd gäller permanent och återkommande inspektioner sker i princip aldrig. Om verksamheten ändrar inriktning eller lokalerna förändras så måste vi påkalla en ny inspektion. Om verksamheten upphör återlämnas tillståndet.

Tillståndet är personligt för vår grundare och ordförande men vi är också en registrerad ideell förening.